Computer Vision Software

Ngoài lĩnh vực nghiên cứu, phát triển ứng dụng và giải pháp công nghệ, liên quan tới hạ tầng công nghệ thông tin. MediTech còn đào tạo, phát triển các ứng dụng liên quan tới Machine Learning, AI nhằm phục vụ các bài toán của doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp lần thứ 4 đặt biệt là các bài toán liên quan tới Computer Vision

Các sản phẩm chính liên quan tới việc nhận dạng hình ảnh, khuôn mặt, nhân dạng giấy tờ tuỳ thân từ đó phân tích thống kế theo yêu cầu.

  • Nhận dạng giấy tờ tuỳ thân CMND, Bằng lái xe giúp nhận diện khách hàng và xử lý tài liệu một cách nhanh chóng.

  • Nhận dạng phiếu khảo sát, thông kế kết quả, phân tích đánh giá kết quả khảo sát.

  • Nhận dạng khuông mặt

  • ​Nhận dạng hình ảnh.

  • Nhận diện biển số xe - giao thông thông minh

  • Thu thập và phân tích thông tin khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ (retail)

  • OCR - các sản phẩm trong dây truyền sản xuất công nghiệp

  • Nhận diện cảnh báo cháy qua Camera

  • ​Các bài toán liên quan tới Smart Home, Smart Tower

Tham khảo tại:

https://iview.vn/

https://retail.iview.vn/