Network
Solutions

MediTech sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan quản lý, cơ sở y tế trong những hạng mục về Hạ tầng CNTT như:

 • Tư vấn, thiết kế và thi công các hạng mục về hệ thống mạng máy tính, máy chủ dành cho các cơ quan, doanh nghiệp:

  • Tư vấn - thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN

  • Tư vấn triển khai hệ thống ảo hóa (Vmware, Microsoft, OpenSource

  • Tư vấn và triển khai hệ thống Trung tâm dữ liệu (Datacenter) theo tiêu chuẩn Tier II, Tier III

  • Tư vấn triển khai hệ thống Cloud Computing

  • Cung cấp dịch vụ IT helpdesk

  • Cung cấp hệ thống Voice IP

 • Cung cấp thiết bị, linh kiện ngành công nghệ thông tin, viễn thông

  • Máy chủ IBM, DELL, HP, SuperMicro

  • Máy trạm, máy in

  • Thiết bị mạng Cisco, HP, Juniper

  • Cho thuê máy chủ vật lý, máy chủ ảo (VPS)