Disaster
Recovery

Hệ thống giám sát phân tán giúp người sử dụng có thể giám sát đồng thời nhiều cụm máy chủ ở các vùng địa lý khác nhau trên một giao diện theo dõi duy nhất.

Các đặc điểm

 • Giao diện theo dõi tập trung : 

 • MMD cung cấp giải pháp giám sát được nhiều loại thiết bị như: Máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị tường lửa, thiết bị SAN và các ứng dụng như: Web, DB ...

 • MDD có khả năng giám sát các nền tảng ảo hóa như, các máy ảo trong: Vmware, HyperV, OpenStack, XEN mà không cần phải cài đặt agent lên máy ảo.

 • MDD có khả năng scale khi nhu cầu giám sát tăng lên và triển khai phân tán cho nhiều site

 • Biểu đồ theo dõi theo thời gian thực

 • Bảo mật đường truyền từ các site

 • Phân quyền người dùng theo quyền hạn

 • Tích hợp với các ứng dụng vẽ biểu đồ

 • Cung cấp API tích hợp, phát triển các hệ thống khác.

Các khách hàng đã sử dụng

 1. Công ty Viet MOLO

 2. Công ty khởi tạo Việt.