Cloud
Desktop

Giải pháp ảo hóa phần cứng và ứng dụng; thay thế PC truyền thống, xử lý dữ liệu và ứng dụng trên nền điện toán đám mây, mang đến môi trường làm việc an toàn, linh hoạt và tối ưu.

Ưu điểm của hệ thống:

  • Triển khai nhanh

  • Tạo không gian

  • Cấu hình mạnh mẽ

  • Tiết kiệm chi phí

  • An toàn dữ liệu

  • Any Time, Any

MediTech đã xây dựng giải pháp Cloud PC trên nền tảng mã nguồn mở OpenStack trong những năm vừa qua.